top of page

"Kjøp, rehabilitering og salg - vi har gode referanser for både kort- og langsiktig deltagelse."

Prosjekter

Prosjektdeltagelse er viktig for oss, både innenfor eiendoms-segmentet, men også innenfor øvrige forretningsområder.

 

Med vår naturlige kobling opp mot håndverkerbransjen besitter vi noen naturlige konkurransefortrinn ift eiendomsprosjekter, men lar oss ikke nødvendigvis begrense av dette. Vi er derimot uansett opptatt av å samarbeide med solide og gode partnere som vi har tillit og god kjennskap til. 

Dersom vi har tro på prosjektet, kan vi delta på enten majoritets- eller minoritetsbasis. Uavhengig av dette gir vi 100% hele veien. 

- Stian, Eiendomsmegler
“Det er kjekt å jobbe med AS Wara. De har et godt øye for detaljer, og opptrerr korrekt og ryddig i alle deler av prosessen.”  
bottom of page