top of page

"Du kan handle eiendom med hodet eller med hjertet.

Vi forsøker å bruke begge deler."

Våre Eiendommer

Beliggenhet er et nøkkelord for oss i ASW. For å tilby våre leietakere det beste byen vår har å by på, må vi ha riktig beliggenhet. Sentrumsnære, solide og fleksible eiendommer er vårt kjennemerke. Vårt hovedfokus ligger opp mot kombinasjonslokaler; gjerne en fin blanding av næring, kontor og leiligheter. Dette gir oss "levende" bygg med god og variert leietakersammensetning. 

Vi foretrekker å kjøpe eiendommer hvor vi må total-rehabilitere. På denne måten får vi inngående kjennskap til byggene våre, samt at vi kan ivareta våre krav til bærekraft og fremtidsrettede løsninger. Vi gir også næringskundene våre mulighet til å være med på detaljutforming av aktuelle lokaler, og arbeider tett sammen for å oppnå ideelle konseptuelle løsninger. 

- Kenneth, AS Wara
“Det skal være forutsigbart, trygt og godt å være leietaker hos oss. Du skal alltid føle deg velkommen, og vi skal alltid være tilstede for våre leietakere.”  
bottom of page