top of page
"Vår historie strekker seg tilbake til 2008, da vi engasjerte oss i skipsfart.

Noe av midlene derfra ble underveis investert i eiendom og bygg, og var således med på å danne  grunnlag for det vårt selskap er i dag.

Vi forsøker å bruke våre erfaringer fra ulike bransjer til å gjøre gode investeringer - alt med bærekraft i mente."
ASWMonogram.png

Audestad Seim Wara, AS Wara

 

Stolt tilhørende i Bergen, vest-kysten av Norge, har vi siden 2008 vært aktivt engasjert innenfor shipping, eiendom og byggebransjen. Med bakgrunn fra nasjonal- og internasjonal skipsfart, har vi vært heldige å fått være med på en spennende historie. I dag er vårt hovedvirke langsiktig utvikling, drift og utleie av eiendom med hovedfokus på leiligheter og kombinasjonslokaler / næringslokaler. Vi bruker dette som en solid bærebjelke ift våre øvrige investeringer og engasjementer.

Vi er et lite foretak - ikke store i hverken antall gårder, kvadratmeter eller investeringer for øvrig - men vi er dedikerte i våre engasjementer, og investerer med en blanding av sunn fornuft, analyse og hjertet.

I dag driftes selskapet primært av Siri J. S. Wara og Kenneth A. S. Wara, med tilhørende støtteapparat. Vi holder til i moderne lokaler midt i Bergen sentrum; deilige og historiske Kaigaten.

Bærekraft er viktig for oss, og vi har satt oss klare målsetninger som skal hjelpe oss å nå FNs bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner; økonomi, miljø og sosiale forhold - og det er nettopp sammenhengen mellom disse tre som avgjør om noe er bærekraft. Bygg står for hele 40% av verdens utslipp, og det er derfor selvsagt at vi har en stor jobb å gjøre her. Det å bygge og oppgradere bygg som er fremtidsrettet, og å benytte etiske og innovative løsninger for å nå dette, er noe av nøkkelen for å være konkurransedyktige fremover. 

bottom of page